اخذ گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست دانشگاه اراک

اخذ گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست دانشگاه اراک


مدیر شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه اراک از صدور گواهینامه آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت از محیط زیست خبر داد.

اخذ گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست دانشگاه اراک

مدیر شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه اراک از صدور گواهینامه آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت از محیط زیست خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر امیر انصاری مدیر شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه اراک، با اعلام این خبر، اظهار کرد: با حمایت و پشتیبانی های صورت گرفته در دانشگاه اراک، آزمایشگاه معتمد محیط زیست دانشگاه اراک موفق به دریافت این گواهینامه و تایید کارگروه نظارت بر آزمایشگاه معتمد استان شده است.

وی ادامه داد: مطابق این گواهینامه، آزمایشگاه معتمد محیط زیست دانشگاه اراک، در حوزه های فیزیکو شیمیایی ۹ پارامتر، دما، سختی، کل، کلراید، فنل، فلوراید و در بخش بیولوژی دو پارامتر: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم و در بخش ۳ پارامتر : PH,EC, و رطوبت به عنوان آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت از محیط زیست تا بهمن ماه سال ۱۴۰۱ معرفی شده است.

دکتر انصاری اظهار کرد: مسئولیت این آزمایشگاه بر عهده خانم دکتر کاظمی از اعضای هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه اراک می باشد.

آدرس کوتاه :