ادای احترام رییس دانشگاه اراک بر سر مزار عضو هیات علمی فقید دانشگاه اراک

ادای احترام رییس دانشگاه اراک بر سر مزار عضو هیات علمی فقید دانشگاه اراک

در حاشیه نشست خیرین دانشگاه ساز که در محل دانشگاه شیراز برگزار گردید رئیس دانشگاه اراک با حضور بر مزار عضو هیئت علمی فقید گروه آموزشی زیست شناسی دانشگاه اراک دکتر شایسته فر در آرامستان شیراز با قرائت فاتحه ادای احترام نمودند.