آدرس پست الکترونیکی تحصیلات تکمیلی

آدرس پست الکترونیکی تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان محترم:

جهت ارتباط با حوزه تحصیلات تکمیلی به آدرس پست الکترونیکی dou@araku.ac.ir پیام دهید.

دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی همچنین میتوانند پرسش ها و درخواست های خود را درگروه  تحصیلات تکمیلی مطرح نمایند که توسط کارشناسان و مدیریت این حوزه پاسخ داده شود

لینک گروه

https://t.me/joinchat/FbnmslR1y8C_vSktaQMo6A

آدرس کوتاه :