آدرس کانال تلگرام آموزش دانشگاه

آدرس کانال تلگرام آموزش دانشگاه

به استحضار می رساند دانشجویان محترم می توانند جهت اطلاع از اخبار و اطلاعیه های آموزشی به  کانال تلگرام آموزش دانشگاه به آدرس  araku_edu1399@ مراجعه نمایند.

آدرس کوتاه :