ارائه ترکیب جدید دارویی برای درمان بیماری سرطان

توسط محققین گروه شیمی دانشگاه اراک:

ارائه ترکیب جدید دارویی برای درمان بیماری سرطان

محققین دانشگاه اراک ، ترکیبی موثر جهت تخریب سلول های سرطانی ارائه کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، تیم تحقیقاتی گروه شیمی دانشگاه اراک، موفق به طراحی و سنتزترکیب دارویی جدید با خواص ضد سرطانی شدند. این تیم تحقیقاتی متشکل از دکتر محمد علی بداغی فرد، عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه اراک و دکتر مهدیا حمیدی نسب محقق گروه شیمی و با مشاوره و راهنمایی دکتر اکبر مبینی خالدی، عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه اراک و دکتر خوبی عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه تهران است. این کار ارزشمند تحقیقاتی در قالب رساله دکتری خانم حمیدی نسب انجام شده است.

دکتر بداغی فرد محقق این طرح پژوهشی در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه اراک گفت: موضوع اصلی این طرح پژوهشی، دستیابی به ساختارهای فعال و موثر در درمان بیماری ها بود، که منجر به طراحی ترکیباتی شد که بتواند در بافت های زنده برهمکنش مناسبی در جهت مهار عوامل بیماری زا ایجاد نماید. یکی از داروهایی که هم اکنون در تخریب سلول های سرطانی به کار می رود داروی دوکسوروبیسین نام دارد. در این طرح پژوهشی ۲۰ ترکیب جدید از مشتقات مونو پیرازولوفتالازین و ترکیبات جدید بیس-پیرازولوفتالازین طراحی و سنتز شده اند. بررسی فارماکولوژیکی خواص این ترکیبات با همکاری دانشکده داروسازی دانشگاه تهران نشان داد که برخی از ترکیبات ساخته شده فعالیت بسیار مناسبی در مورد سلولهای سرطانی انسانی از خود بروز دادند. که در نهایت ۳ مشتق آن عملکردی بهتر از داروی دوکسوروبیسین داشته اند که میزان این بهبود دو تا چهار برابر از داروی نام برده بوده است.

وی در تشریح مزایای این ترکیب نسبت به نمونه های مشابه قبل گفت: هنگام استفاده دارو جهت تخریب سلول های سرطانی، ممکن است سلول های سالم اطراف دچار آسیب شوند، بنابراین اگر دارویی ساخته شود که میزان این آسیب را به حداقل برساند دارویی موثر تر است.
ترکیب جدید ارائه شده نسبت به نمونه های مشابه قبل سمیت کمتر برای سلول های زنده دارند. این ترکیب همچنین نسبت به نمونه مرجع خود تخریب بهتر و فعالیت موثر تری نشان داده است.

دکتر بداغی فرد اظهار داشت: با توجه به نتایج حاصل ، این طرح پژوهش می تواند کاندید مناسبی جهت پژوهش های گسترده تر بالینی و مطالعات پزشکی و پس از انجام روند های آزمایش به تولید انبوه برسد.
نتایج این تحقیق در مجله بسیار معتبر (Q1) Bioorganic & Medicinal Chemistry
از انتشارات الزویر در سال ۲۰۲۱ پذیرفته و به چاپ رسیده است.

لینک دسترسی به مقاله:
https://doi.org/10.1016/j.bmc.2020.115944
 
 
 
روابط عمومی دانشگاه اراک ، ضمن عرض تبریک به محققین این دستاورد پژوهشی، موفقیت روز افزون را برایشان خواستار است.