ارائه راهکاری اقتصادی جهت تغذیه مؤثر طیور توسط محققان دانشکده کشاورزی و محیط زیست

ارائه راهکاری اقتصادی جهت تغذیه مؤثر طیور توسط محققان دانشکده کشاورزی و محیط زیست

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک تیم تحقیقاتی متشکل از صادق نجفی، حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی، مهدی خدایی مطلق  به بررسی استفاده از ضایعات خرما (تفاله به همراه هسته) به عنوان یک جایگزین غذایی برای منابع خوراکی با ارزش (ذرت، و سویا) در جیره شترمرغ پرداخته اند. استفاده از محصولات جانبی محصولات غذایی در تغذیه طیور از آنجایی حائز اهمیت است که می تواند رقابت بین خوراک (برای دامی) و غذا (برای انسان) را کاهش داده و یک مدل اقتصادی مناسب برای اطمینان از تولید سالم و به حداقل رساندن پسماند صنایع کشاورزی و غذایی را منعکس کند. پسماند‌های کشاورزی و صنایع غذایی، بخش عمده‌ای (تقریباً 30 درصد) از تولیدات کشاورزی جهان را تشکیل میدهند و با گسترش در تنوع محصولات و نیز پیشرفت صنایع غذایی، تنوع پس‌ماندها نیز افزایش یافت، به نحوی که بسیاری از آن‌ها از نظر دامداران ناشناخته بوده و برای استفاده بهینه از آنها نیاز به اطلاعات جدید می‌باشد. تولید خرما برای اهداف مختلف منجر به تولید محصولات فرعی و باقیمانده میشود که دارای ارزش غذایی قابل توجهی هستند. نتایج این آزمایش نشان داد که ضایعات کامل خرما را می توان تا 30 درصد به جوجه‌های شترمرغ تغذیه کرد، که نه تنها بر عملکرد رشد تأثیر منفی نداشت بلکه پارامترهای سلامتی را نیز بهبود بخشید. این مطالعه نشان می‌دهد که جیره غذایی شترمرغ‌ها میتواند به گونه‌ای تنظیم شود که با توجه به ظرفیت هضمی این پرندهها (به خاطر داشتن روده بزرگ توسعه یافته که قادر به هضم غذاهای فیبری هست) می‌توان از محصولات جانبی کشاورزی و صنایع غذایی به صورت اقتصادی استفاده کرد.
لازم به ذکر است نتایج حاصل از این تحقیق کاربردی، در نشریه Animal با رده کیفی Q1 به چاپ رسیده است.