ارائه روشی جهت تحلیل تصادفی سازه های دارای هندسه پیچیده

ارائه روشی جهت تحلیل تصادفی سازه های دارای هندسه پیچیده


دکتر پویا زکیان، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه اراک موفق به یافتن روشی برای تحلیل سازه های دارای هندسه پیچیده شد که در فضای تصادفی برای نخستین بار در جهان ارائه میگردد.

ارائه روشی جهت تحلیل تصادفی سازه های دارای هندسه پیچیده

دکتر پویا زکیان، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه اراک موفق به یافتن روشی برای تحلیل سازه های دارای هندسه پیچیده شد که در فضای تصادفی برای نخستین بار در جهان ارائه میگردد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر پویا زکیان موفق به ارائه روشی تحت عنوان سلول محدود تصادفی جهت حل معادلات سازه های دارای هندسه پیچیده شد.

دکتر زکیان، مبتکر این طرح پژوهشی در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه اراک گفت: روش سلول محدود توسط پ‍‍ژوهشگران دانشگاه فنی مونیخ (TUM) در سال 2007 ارائه شد و تاکنون توسعه ریاضی این روش در فضای تصادفی انجام نشده بود. "روش سلول محدود تصادفی" روشی عددی است که -برای نخستین بار- به توسعه روش سلول محدود در فضای تصادفی می‌پردازد

 

وی در تشریح کاربرد های این طرح پژوهشی اظهار کرد: این روش عددی، برای نخستین بار، به توسعه روش سلول محدود در فضای تصادفی می‌پردازد، و درنتیجه می‌تواند برای مسائل مکانیک سازه‌های دارای هندسه پیچیده با لحاظ عدم قطعیت در مشخصات مصالح سازه به‌کار رود. این هندسه‌های پیچیده اغلب حاصل از تر‌سیم‌های مبتنی بر CAD هستند که در صنعت استفاده می‌شوند. همچنین حلگر توسعه داده شده در این روش برای حل معادله انتگرالی فردهلم نیز به کار می‌رود. گفتنی است که این روش در رشته‌هایی همچون مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، ریاضیات محاسباتی و ... کاربرد دارد.

 

دکتر زکیان اظهار کرد: این مقاله نقطه آغاز این روش است و می‌توان پژوهش‌های موثری در راستای توسعه افزون‌تر آن به انجام رساند.

 

شایان ذکر است نتایج حاصل از این پ‍ژوهش در مجله مکانیک محاسباتی (Q1) با ضریب تأثیر 3.459 که از معتبرترین مجلات بین‌المللی در این زمینه است به چاپ رسیده است .این مقاله از لینک زیر قابل دسترسی است:

 

مشاهده مقاله

آدرس کوتاه :