ارائه مبدل DC-DC بسیار کاهنده غیر ایزوله جدید

توسط محققین گروه مهندسی برق دانشگاه اراک:

ارائه مبدل DC-DC بسیار کاهنده غیر ایزوله جدید

گروه مهندسی برق دانشگاه اراک موفق به ارائه مبدلی شدند که دارای المان های متمایز کننده ای از نمونه های مشابه قبل است

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر مهدی رضوانی و دکتر امین میرزایی از اعضاهیأت علمی گروه مهندسی برق موفق به ارائه یک مبدل DC-DC بسیار کاهنده غیر ایزوله با بکارگیری سلف های کوپل شده شده اند.
دکتر رضوانی در تشریح این طرح پژوهشی در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه اراک گفت: در این پژوهش یک مبدل DC-DC بسیار کاهنده غیر ایزوله جدید پیشنهاد شده است که از سلف های کوپل شده و خازن های کلمپ کننده بدون تلفات در ساختار خود بهره می برد.
وی با اشاره به ویژگی های منحصر به فرد این مبدل در مقایسه با مبدل های مشابه قبل گفت: این مبدل موجب کاهش ریپل جریان در خروجی مبدل شده که سبب ایجاد یک ولتاژ خروجی تنظیم شده بسیار مناسب و با تغییرات بسیار کم می شود. همچنین استرس ولتاژ روی المان های سوئیچ شونده در مبدل پیشنهادی در مقایسه با ساختارهای مشابه کاهش یافته است. کنترل این مبدل بصورت PWM بوده و مبدل پیشنهادی با داشتن ساختاری مداری ساده تر در مقایسه با ساختارهای مشابه، دارای بهره ولتاژ بهتر، راندمان بالاتر، حجم مداری کمتر، تلفات توان کمتر، استرس کمتر ولتاژ روی سوئیچ های انتقال توان و کنترل پذیری ساده تر است.

عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه اراک در راستای کاربرد های مبدل جدید ارائه شده گفت : امروزه مبدل های الکترونیک قدرت و بخصوص مبدل های DC-DC منبع جریان به طور وسیعی در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند. مبدل DC-DC مبدلی است که جریان DC یک منبع را از یک سطح ولتاژ به سطح ولتاژی دیگر تبدیل می‌کند و ولتاژ خروجی می‌تواند از ولتاژ ورودی بیشتر یا کمتر باشد.  همچنین نگرانی‌های ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از سوخت‌های فسیلی از یک سو و افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی و بیم تمام شدن این گونه از انرژی‌ها از سوی دیگر، کشورهای جهان را بر آن داشته تا از منابع انرژی‌های تجدید پذیر مانند انرژی باد، انرژی خورشید و پیل های سوختی بعنوان منابع انرژی جایگزین مناسب برای سوخت‌های فسیلی استفاده کنند.

اما اغلب منابع انرژی‌ تجدید پذیر دارای سطح ولتاژ خروجی پایین، مستقیم و متغییر با شرایط محیطی بوده و ولتاژ غیر تنظیم شده ای را در خروجی خود تولید می کنند که از قابلیت اطمینان کافی برخوردار نیستند. بنابراین استفاده از مبدل های واسط برای بدست آوردن راندمان بالاتر، افزایش و تنظیم ولتاژ خروجی در منابع انرژی تجدیدپذیر ضروری است. در سالهای اخیر طراحی مبدل های DC-DC که از مشخصات مداری بهتری برخوردار باشند بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است.به دلیل مزایا و مشخصات مبدل پیشنهادی، این مبدل در منابع انرژی تجدید پذیر مانند سلول های خورشیدی، سیستم های فتوولتائیک (PV)و خودروهای برقی (EV) بعنوان مدار واسط و تنظیم ولتاژ خروجی دارای کاربرد زیادی می باشد.

 نتایج این پژوهش در یکی از معتبرترین مجلات مهندسی برق دنیا به چاپ رسیده است.

نام مجله: IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics

انتشارات: IEEE

ضریب تاثیر: Impact factor=5.972 با درجه کیفیت Q1

نویسنده اول و مسئول: دکتر مهدی رضوانی

نویسنده دوم: دکتر امین میرزایی

تیتر مقاله: High Step-Down Non-Isolated DC-DC Converter with Coupled Inductors