ارایه دروس مدیریت بحران و استانداردسازی در کلیه دانشکده ها

ارایه دروس مدیریت بحران و استانداردسازی در کلیه دانشکده ها

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند دروس مدیریت بحران و استاندارد سازی (اختیاری) در کلیه دانشکده ها ارایه گردید، دانشجویانی که تمایل به اخذ این دروس را دارند، می‌توانند در زمان حذف و اضافه اقدام کنند

آدرس کوتاه :