ارتقاءمرتبه اعضاء محترم هیات علمی

ارتقاءمرتبه اعضاء محترم هیات علمی

بنا بر گزارش معاون آموزشی ،دکتر رضا رافع تعداد چهار نفراز اعضاء هیات علمی گرو ههای مختلف آموزشی به مرتبه علمی بالاتر ارتقاء یافتند.

بنا بر گزارش معاون آموزشی ،دکتر رضا رافع تعداد چهار نفراز اعضاء هیات علمی گرو ههای مختلف آموزشی به مرتبه علمی بالاتر ارتقاء یافتند .اسامی آنها عبارتند از:

1-دکتر علی رضا صلابت به مرتبه استادی(گروه شیمی)

2-دکتر حمید رضا مومنی به مرتبه دانشیاری(گروه زیست شناسی)

3-دکتر فروغ صهبا به مرتبه دانشیاری(گروه ادبیات فارسی)

4-دکتر حسن حیدری به مرتبه دانشیاری(گروه ادبیات فارسی)

این موفقیت وارتقاءعلمی رابه این عزیزان تبریک عرض نموده واز خداوند متعال توفیق روز افزون آنها را مسالت داریم.