ارتقا رتبه 4 نشریه علمی دانشگاه اراک

ارتقا رتبه 4 نشریه علمی دانشگاه اراک

هر سال به منظور ارتقای کیفی نشریات علمی و به استناد ماده ۱۰ آیین‌نامه نشریات علمی کشور، ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات از سوی مدیریت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می‌گیرد. در ارزیابی نشریات علمی کشور در سال 1400، 4 نشریه از میان 12 نشریه علمی دانشگاه اراک در این رتبه‌بندی حائز رتبه ب شدند.

نشریه سلول و بافت به سردبیری دکتر محمدعلی شریعت‌زاده، مدیر مسئولی دکتر حمیدرضا مؤمنی و کارشناس نشریه خانم پریسا مالکی، که سال گذشته رتبه ج را کسب کرده بود، در سال 1400 موفق به کسب رتبه ب شد.

نشریه پژوهش‌های ادبی- قرآنی به سردبیری دکتر محسن ذوالفقاری و مدیر مسئولی دکتر ابراهیم ابراهیمی، نشریه مطالعات تاریخی جنگ به سردبیری دکتر عبداله متولی، مدیر مسئولی دکتر ابراهیم اصلانی و کارشناس نشریه خانم الهام فرجاد و نشریه Wildlife Biodiversity به سردبیری دکتر مهناز آذرنیا و مدیر مسئولی دکتر مرتضی نادری، توانستند همانند سال گذشته در رتبه ب به فعالیت خود ادامه دهند.

دانشگاه اراک این موفقیت را تبریک عرض نموده و از مسئولین این نشریات و از کارشناسان محترم حوزه مدیریت پژوهش سرکار خانم زیبا خرسندی و آقای محسن قاسمی که در حمایت و پشتیبانی از این نشریات نقش مؤثری داشتند کمال تشکر و قدردانی می‌نماید