اردوی دانشجویان شاهد و ایثارگربه مشهد مقدس

اردوی دانشجویان شاهد و ایثارگربه مشهد مقدس

اردوی دانشجویان شاهد وایثارگربه مشهد مقدس اردوی زیارتی-سیاحتی مشهد مقدس ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دختر از مورخ 94/8/4 لغایت 94/08/09 با شرکت 23 نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر و اعضاء فعال کانون ایثار دانشگاه اراک برگزار گردید .

اردوی دانشجویان شاهد وایثارگربه مشهد مقدس

 

اردوی زیارتی-سیاحتی مشهد مقدس ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دختراز مورخ 4/8/94 لغایت  94/08/09 با شرکت 23 نفر از دانشجویان شاهد وایثارگر و اعضاء فعال کانون ایثار دانشگاه اراک برگزار گردید .

هدف از برگزاری اردوی مذکور زیارت حرم مطهر ثامن الائمه (ع ) , تقویت روحیه نشاط و  شادابی , کار گروهی و تقویت
انگیزه فعالیت های فرهنگی در این دانشجویان معزز می باشد .

ازجمله برنامه های هماهنگ شده در این سفر بازدید از مراکز فرهنگی - تاریخی شهرمقدس مشهد و برگزاری مسابقه فرهنگی (از کتاب نظم ) می باشد.

آدرس کوتاه :