ارزیابی انتخاب کنتور بهینه آب مختص مشترکین شهر اراک/ ارائه نرم افزاربهبود کیفی کنتور آب

ارزیابی انتخاب کنتور بهینه آب مختص مشترکین شهر اراک/ ارائه نرم افزاربهبود کیفی کنتور آب


تیم تحقیقاتی دانشگاه اراک، بررسی علل خرابی و ارائه نرم افزار جهت بهبود کیفی کنتور های آب 125 هزار مشترک شهر اراک را بر عهده گرفت.

ارزیابی انتخاب کنتور بهینه آب مختص مشترکین شهر اراک/ ارائه نرم افزاربهبود کیفی کنتور آب

تیم تحقیقاتی دانشگاه اراک، بررسی علل خرابی و ارائه نرم افزار جهت بهبود کیفی کنتور های آب 125 هزار مشترک شهر اراک را بر عهده گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، پروژه ای مشترک میان تیم تحقیقاتی دانشگاه اراک و شرکت آبفای استان مرکزی جهت بررسی علل خرابی و عیوب کنتورهای 125 هزار مشترک آب در شهر اراک تعریف گردید.
تیم تحقیقاتی دانشگاه اراک که متشکل از دکتر حامد صفی خانی، دکتر محمدرضا وصالی ناصح، دکتر محمدرضا حسینی نسب که از اعضای هیات علمی گروه های مکانیک و مهندسی صنایع دانشگاه اراک می باشندو مهندس سجاد نوروزی به عنوان مجریان این طرح انتخاب شدند.
 
در ضمن این پروژه مقرر شد علاوه بر بررسی علل خرابی، در نهایت یک نرم افزار هوشمند جهت معرفی کنتور بهینه در هریک از محله های شهر اراک که دارای بهترین دقت و کمترین هزینه می باشد، تهیه گردد هم اکنون با میزان پیشرفت 50% در حال انجام است.
 
نرم افزار این امکان را به پرسنل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی می دهد که با در نظر گرفتن مولفه های هر محله مانند فشار، کاربری مشترکی که متقاضی است یا تجاری و ... را در نظر گیرد و یک کنتور بهینه با بهترین کارایی را به متقاضی معرفی می کند که این اقدامات موجب کاهش مصرف آب و کاهش خرابی های کنتور خواهد بود.
 
آدرس کوتاه :