آزاد سازی اراضی دانشگاه اراک جنب تپه آزمایش

آزاد سازی اراضی دانشگاه اراک جنب تپه آزمایش

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ دکتر کاویار مدیر اداره حقوقی دانشگاه اراک در گفت و گو با روابط عمومی دانشگاه اراک گفت: بخشی از اراضی متعلق به دانشگاه اراک حدود 6 هزار متر مربع در اختیار دانشگاه اراک قرار گرفت.
وی اظهار داشت: با تلاش و پیگیری های مداوم اداره حقوقی دانشگاه اراک در محاکم دادگستری شهرستان اراک و استان مرکزی، قسمتی از اراضی متعلق به دانشگاه اراک در جنب تپه آزمایش (مجاور بلوار کربلا) که سال های متمادی تحت تصرف مشاغل مزاحم بود، خلع ید شد و در اختیار دانشگاه اراک قرار گرفت.
آدرس کوتاه :