آزمایشگاه تحقیقاتی ایزوتوپ های پایدار دانشگاه اراک

آزمایشگاه تحقیقاتی ایزوتوپ های پایدار دانشگاه اراک

آزمایشگاه تحقیقاتی ایزوتوپهای پایدار، اولین و تنها مرکز تخصصی آنالیز ایزوتوهای پایدار در کشور می­باشد که در سال 1396 در دانشگاه اراک تاسیس شده است. این آزمایشگاه قسمتی از مجموعه آزمایشگاههای مرکزی دانشگاه اراک بوده و به ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت مرتبط با ایزوتوپهای پایدار سبک در حوزه­ های هیدرولوژی، زمین­ شناسی، هواشناسی، نفت و گاز، علوم تغذیه، جرم­ شناسی، باستان­ شناسی، کشاورزی، محیط زیست و شیمی می­ پردازد.
 این آزمایشگاه با اتکاء بر دانش و تجربیات کادر مجرب و آموزش دیده خود تمام تلاش خود را در جهت بهینه ­سازی روشهای آنالیزی به طور مداوم بکار می­گیرد تا نتایج حاصله با پیشرفته ترین آزمایشگاههای ایزوتوپی در سراسر جهان قابل مقایسه باشد( در این ارتباط شرکت در آزمونهای مهارت در سطح بین ­المللی در دستور کار قرار دارد).
هدف اصلی این آزمایشگاه به دست آوردن دقیق­ ترین نتایج در یک بازه زمانی قابل قبول، پوشش نیاز­های مشتریان و در نهایت کسب حداکثر رضایتمندی آنها می­ باشد. شایان ذکر است ارائه این گونه خدمات برای نخستین بار در کشور صورت گرفته و اساتید و دانشجویان و صاحبان مشاغل تخصصی را از ارسال نمونه جهت انجام آنالیز ایزوتوپهای پایدارسبک به خارج از کشور بی­ نیاز می­ گرداند.

لینک سایت:آزمایشگاه تحقیقاتی ایزوتوپهای پایدار، اولین و تنها مرکز تخصصی آنالیز ایزوتوهای پایدار در کشور می­باشد که در سال    1396 در دانشگاه اراک تاسیس شده است. این آزمایشگاه قسمتی از مجموعه آزمایشگاههای مرکزی دانشگاه اراک بوده و به ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت مرتبط با ایزوتوپهای پایدار سبک در حوزه­ های هیدرولوژی، زمین­ شناسی، هواشناسی، نفت و گاز، علوم تغذیه، جرم­ شناسی، باستان­ شناسی، کشاورزی، محیط زیست و شیمی می­ پردازد.

 این آزمایشگاه با اتکاء بر دانش و تجربیات کادر مجرب و آموزش دیده خود تمام تلاش خود را در جهت بهینه ­سازی روشهای آنالیزی به طور مداوم بکار می­گیرد تا نتایج حاصله با پیشرفته ترین آزمایشگاههای ایزوتوپی در سراسر جهان قابل مقایسه باشد( در این ارتباط شرکت در آزمونهای مهارت در سطح بین ­المللی در دستور کار قرار دارد).
هدف اصلی این آزمایشگاه به دست آوردن دقیق­ ترین نتایج در یک بازه زمانی قابل قبول، پوشش نیاز­های مشتریان و در نهایت کسب حداکثر رضایتمندی آنها می­ باشد. شایان ذکر است ارائه این گونه خدمات برای نخستین بار در کشور صورت گرفته و اساتید و دانشجویان و صاحبان مشاغل تخصصی را از ارسال نمونه جهت انجام آنالیز ایزوتوپهای پایدارسبک به خارج از کشور بی­ نیاز می­ گرداند.

 

لینک سایت آزمایشگاه ایزوتوپ های پایدار دانشگاه اراک:http://sir-lab.com

آدرس کوتاه :