آزمون استخدامی شرکت های تابعه وزارت نفت، در دانشگاه اراک برگزار شد.

آزمون استخدامی شرکت های تابعه وزارت نفت، در دانشگاه اراک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، آزمون استخدامی شرکت ها تابعه وزارت نفت، همزمان با کل کشور، در نوبت صبح جمعه مورخه 29 اردیبهشت ماه، با شرکت 1306 نفر با ترکیب 1068 داوطلب مرد و 238 داوطلب زن، در دانشگاه اراک برگزار شد. دکتر مهران شاه منصوری، معاون آموزشی دانشگاه اراک در این باره گفت: نتایج اولیه آزمون استخدامی شرکت‌های تابعه وزارت نفت حدود ۴۰ روز پس از برگزاری این آزمون اعلام خواهد شد.

 

آدرس کوتاه :