آزمون عملی رشته علوم ورزشی در استان مرکزی به میزبانی دانشگاه اراک

آزمون عملی رشته علوم ورزشی در استان مرکزی به میزبانی دانشگاه اراک


آزمون عملی تربیت بدنی در دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اراک برگزار شد.

آزمون عملی رشته علوم ورزشی در استان مرکزی به میزبانی دانشگاه اراک

آزمون عملی تربیت بدنی در دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اراک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک آزمون عملی تربیت بدنی با حضور555 داوطلب در دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اراک برگزار شد.

این آزمون از جمعه  28 شهریور ماه  تا یکشنبه 30 شهریور ماه در دو گروه پسران و دختران و با رعایت پروتکل های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا برگزار شد.

شایان ذکر است که به دلیل پیشگیری از شیوع کرونای ناشی از ایاب و ذهاب به 10 مرکز قبلی برگزاری آزمون، مقرر شد که امسال این آزمون در استان هایی که دانشگاه های آنها دارای دانشکده و یا گروه علوم ورزشی بوده است، برگزار شود.

 

 

آدرس کوتاه :