اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

آزمون مرحله دوم دکتری تخصصی سال 1395 در کلیه رشته‌های اعلام شد

آزمون مرحله دوم دکتری تخصصی سال 1395 در کلیه رشته‌های اعلام شد

اطلاعیه شماره دو: آزمون مرحله دوم دکتری تخصصی سال 1395 در کلیه رشته‌های اعلام شده در دفترچه شماره 2، در دو بخش آزمون کتبی تخصصی و مصاحبه برگزار خواهد شد.

تمام داوطلبانی که حد نصاب لازم از مرحله اول آزمون دکتری سال 1395را برای دانشگاه اراک کسب نموده اند، می توانند جهت ثبت نام و پرداخت هزینه آن به سایت اختصاصی ثبت نام مرحله دوم دوره های دکتری سال 1395 دانشگاه اراک به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

http://phd95.araku.ac.ir/fa-IR


دانشکده ها

ویدیو ها