از سوی انجمن مردمی توسعه دانشگاه برگزار گردید

از سوی انجمن مردمی توسعه دانشگاه برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک انجمن مردمی توسعه دانشگاه به منظور بررسی راهکار های جذب کمک های مردمی در جهت توسعه دانشگاه نشست صمیمانه خیرین استان و رئیس دانشگاه را برگزار نمود. در حاشیه این نشست موسسه نخبگان آستانه زیر مجموعه انجمن خیریه توسعه دانشگاه تاسیس شد. مهندس رضا آستانه موسس نخبگان آستانه درباره اهداف اصلی تشکیل این موسسه گفت:موسسه نخبگان استانه با هدف هدایت ،حمایت ،کشف،جذب و پروش استعداد های نخبگان،پژوهشگران و کار آفرینان مناطق اراک،شازند،استانه،مهاجران،سربند،شهباز،توره نهرمیان، و زالیان تشکیل شد. وی شناسایی و حمایت مادی و معنوی از نخبگان ،پژوهشگران و کار آفرینان از دیگر اهداف تشکیل این موسسه دانست و افزود:با تاسیس این موسسه میتوانیم زمینه شکوفایی و حمایت از استعداد های درخشان علمی و فناوری از طریق ارائه کمک ها و خدمات و بورسیه تحصیلی نخبگان و پژوهشگران را فراهم کنیم. مهندس آستانه ادامه داد:در تلاش هستیم در این موسسه بستر اجرایی تولید علم و فناوری به ثروت را برای کشور و توسعه فرهنگ ایده به پژوهش و فناوری ،پژوهشو فناوری به محصول و محصول را به ثروت را برای کشور ایجاد کنیم.

آدرس کوتاه :