اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

اسامی اولیه پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون سال 95-96

اسامی اولیه پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون سال 95-96

اسامی اولیه پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون سال 95-96

اسامی اولیه پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون به شرح زیر می باشد. لازم به ذکر می باشد که این نتایج قطعی نمی باشد و تایید نهایی آنها پس از تایید نهایی سازمان سنجش و بررسی صلاحیت عمومی دانشجویان می باشد. دانشجویان که اسامی آنها بعنوان پذیرفته شده اولیه اعلام شده است حداکثر تا 15 شهریور فرصت دارند مدارک زیر را به دفتر استعداد درخشان تحویل دهند.

سه سری کپی از مدارک زیر

1-تصویر تمام صفحات شناسنامه

2-تصویر پشت و روی کارت ملی

3- سه نسخه  فرم تکمیل شده صلاحیت عمومی

4- چهار قطعه عکس جدید

5-اصل فیش واریزی به مبلغ 29 هزار تومان به شماره حساب 2172119001003 یا 4001021101007489 نزد بانک ملی ایران - خزانه داری کل را به دفتر استعداد درخشان دانشگاه اراک باید تحویل دهند.

این فیش برای بررسی صلاحیت عمومی دانشجویان توسط سازمان سنجش می باشد.

 

اسامی اولیه پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون

نام و نام خانوادگی

رشته پذیرفته شده

لیلی جرفی

زبان  انگلیسی

زهرا شیخ حسینی

زبان و ادبیات عرب

 


دانشکده ها

ویدیو ها