استفاده از یک مکمل جدید کلات عناصر کم نیاز در جیره مرغ های تخمگذار

استفاده از یک مکمل جدید کلات عناصر کم نیاز در جیره مرغ های تخمگذار

این مقاله مستخرج از طرح برون دانشگاهی با عنوان " استفاده از یک مکمل جدید کلات عناصر کم نیاز  (مکمل کلاته بن زا چیکن) در جیره مرغ های تخمگذار: اثرات روی عملکرد تولیدی، کیفیت تخم مرغ و پاسخ های متابولیکی" می باشد  که مابین دانشگاه اراک، شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق و دکتر حسینعلی قاسمی به عنوان مجری طرح منعقد شده است. همکاران طرح جناب آقای دکتر حسینعلی قاسمی و دکتر حاج خدادادی از دانشگاه اراک، نفراتی از کمیته فنی شرکت و جناب مهندس میثم عباسی (رئیس اتحادیه مرغدارن شهرستان اراک و مالک واحد تجاری مرغ تخمگذار) بودند. در راستای رفع نیاز‌های غذایی جمعیت جهانی، امروزه تکنیک‌ها و روش‌های علمی خاصی جایگزین روش‌های سنتی کشاورزی و دامپروری شده و در واقع ما شاهد جایگزینی صنعت به جای سنت در بخش کشاورزی ودامپروری هستیم. یکی از روش های جدید جایگزینی منابع غیر آلی عناصر کم نیاز (سولفات‌های معمولی، اکسیدها، کلریدها و کربنات‌ها) با منابع آلی عناصر کم‌ نیاز است که در این مکمل ها یون‌های فلزی به مواد آلی مانند اسیدهای‌ آمینه، پپتیدها یا پلی‌ساکاریدها متصل می‌شوند که مولکولی پایدار و محلول با زیست فراهمی بالا ایجاد می‌کنند. مقادیر کمتر از این منابع آلی عناصر کم‌ نیاز در جیره غذایی در مقایسه با سطح توصیه شده منابع غیرآلی مواد معدنی به نظر می رسد ضمن حفظ و یا حتی بهبود عملکرد به علت افزایش قابل توجه زیست فراهمی، سبب کاهش دفع این عناصر در دفعیات مرغ های تخمگذار و به تبع آن کاهش مشکلات زیست محیطی می‌ گردد. پس از سال‌ها تحقیق و بررسی شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق  برای اولین بار بر اساس فناوری منحصر به فرد خود، موفق به تولید نسل جدید مکمل‌ها با نام "متابولیسم اپتیمایزرهای بن زا چیکن" جهت بهبود عملکرد دام و طیور شده است. فناوری ساخت "متابولیسم اپتیمایزرهای بن زا چیکن"  در اداره ثبت اختراعات آمریکا (2012) و اتحادیه اروپا (2014) به ثبت رسیده است. در همین راستا متابولیسم اپتیمایزر بن‌ زا چیکن جهت استفاده در مرغ تخم گذار با مشاوره بخش تغذیه طیور گروه علوم دامی دانشگاه اراک سنتز و تولید شده اند. لازم به ذکر است که به دلیل فناوری به کار رفته در سنتز متابولیسم اپتیمایزر بن‌ زا چیکن، ساختار آن‌ها ارگانیک سنتتیک می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از مکمل بن‌ زا چیکن در جیره غذایی مرغ های تخمگذار تا سطح 33 درصد توصیه شده تجاری هیچ گونه اثر منفی بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ نداشت. در مقابل، استفاده از این مکمل تا 66 درصد سطح توصیه شده تجاری موجب بهبود عملکرد تولیدی و بهبود کیفیت تخم‌مرغ گردید، که از این نظر می‌تواند به بهبود سلامت و رفاه انسان کمک کند.
لازم به ذکر است نتایج حاصل از این پژوهش در قالب یک مقاله در در نشریه Food Chemistry  به چاپ رسیده است
آدرس کوتاه :