استقرار دستگاه ایستگاه سنجش کیفیت هوا در دانشگاه اراک

استقرار دستگاه ایستگاه سنجش کیفیت هوا در دانشگاه اراک

مشاور زیست محیطی و مسئول استقرار سیستم مدیریت سبز دانشگاه اراک از استقرار دستگاه سنجش کیفیت هوا در دانشگاه اراک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، یک دستگاه ایستگاه سنجش کیفیت هوا بهمراه تابلو نمایشگر مدرن در دانشگاه پردیس به منظور سنجش و مشاهد آنلاین کیفیت هوای(غبار و گازها) نصب گردیده است.

دکتر امیر انصاری مشاور زیست محیطی و مسئول استقرار سیستم مدیریت سبز دانشگاه اراک  با اشاره به این اهمیت وجود چنین دستگاهی در محیط دانشگاهی گسترده اراک گفت:  کیفیت هوای دانشگاه اراک بعد از سنجش و مشاهده آنلاین  و با همکاری واحدهای محیط زیست و قسمت فناوری دانشگاه می تواند در سایت و تابلوهای نمایش سطح دانشگاه برای عموم قابل مشاهده باشد. 

دکتر انصاری در مورد چگونگی فعالیت این ایستگاه ها گفت: بر اساس استاندارد های بین المللی 6 نوع آلاینده به صورت روزانه اندازه گیری می شود که برخی از آنها شامل مونواکسیدکربن، دی اکسیدگوگرد،دی اکسید نیتروژن، ازن و ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون  است.

 

 

آدرس کوتاه :