اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

اسناد مناقصه تجهیز سالن آمفی تئاتر دانشگاه اراک

اسناد مناقصه تجهیز سالن آمفی تئاتر دانشگاه اراک

با توجه به بالا بودن حجم فایل ها در چند لینک به صورت فشرده بارگذاری شده است.

مناقصه گران جهت ارسال فیش شرکت در مناقصه با شماره تلفن 08632621514 تماس حاصل فرمایید.

جهت مشاهده اسناد کلیک نمایید.

جهت مشاهده اسناد کلیک نمایید.

جهت مشاهده اسناد کلیک نمایید.

جهت مشاهده اسناد کلیک نمایید.

جهت مشاهده اسناد کلیک نمایید.

جهت مشاهده اسناد کلیک نمایید.

جهت مشاهده اسناد کلیک نمایید.


دانشکده ها

ویدیو ها