اشتغال زایی تعارضی با دانش بنیان بودن ندارد

اشتغال زایی تعارضی با دانش بنیان بودن ندارد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر مجتبی ذوالفقاری عصر پنجشنبه ۱۱  فروردین ماه در تحلیل سخنان نوروزی مقام معظم رهبری در خانه جوان اراک در جمع دانشجویان اظهار کرد: یکی از الزامات نظام اقتصادی موفق،  برخورداری آن از دو ویژگی دانش بنیان و مردمی بودن است. وی افزود: اقتصادی که بر پایه دانش پیشرفته نباشد با سقوط مواجه خواهد شد و هیچ یک از مؤلفه‌های اقتصاد، بدون مطالعه و علم پیش نخواهد رفت.
سرپرست دانشگاه اراک در تشریح اقتصاد دانش بنیان، سه ضلع اقتصاد دانش بنیان را تولید، دانش بنیان بودن، و اشتغالزایی عنوان کرد و در ادامه به تشریح هر یک از این سه ضلع پرداخت.
وی با اشاره به اینکه شعار سال مفهومی است که در آینده جوانان و زندگی ما تاثیرگذار است، بیان کرد: یکی از مولفه های اساسی رشد اقتصادی، افزایش تولید است و افزایش تولید منجر به کاهش قیمت تمام شده، افزایش گردش مالی، و ارزآوری خواهد شد.
دکتر ذوالفقاری در تشریح ضرورت دانش بنیان بودن تولید گفت: موضوعات مهم در تولید از جمله رقابت پذیری، صادرات، ارتقای کیفیت، انتخاب و تامین مواداولیه، طراحی محصول، افزایش بهره وری و ... همگی نیازمند دانش پیشرفته است و لذا تولید باید دانش بنیان و مبتنی بر تحقیقات باشد.  
وی در آخر به ویژگی اشتغال زایی تولید دانش بنیان پرداخت و گفت:   برخی به اشتباه مفهوم دانش بنیان را به عدم اشتغال زایی گره می‌زنند، در حالیکه دانش بنیان، تولید کالا و ارائه خدماتی است که اساس آن دانش، دانایی و تکنولوژی است و لذا هیچ تعارضی با اشتغالزایی ندارد.
وی تصریح کرد: بی اشتغالی با مفهوم اصلی کلمه دانش بنیان در تناقض است و شاید یکی از دلایل گره زدن این کلمات متناقض به یکدیگر، آن است که الگوهای دانش بنیان برگرفته از مبانی داخلی نیست و لذا این تصور غلط ممکن است ایجاد شود که باید مجموعه تجهیزات بزرگی دست به دست یکدیگر بدهند تا تولید دانش بنیان  ظهور و بروز کند.
وی افزود: تصور اینکه تولید دانش بنیان مسئله پیچیده‌ای است که مختص و متعلق به افراد مشخص است نیز تصور اشتباهی است.

آدرس کوتاه :