آشنایی با سامانه سخا پلیس

آشنایی با سامانه سخا پلیس

سامانه سخا پلیس sakha.epolice.ir

 سامانه ای است که خدمات انتظامی را به صورت اینترنتی، ارائه می دهد.
خدمات مربوط به گواهی نامه رانندگی، شماره گذاری وسایل نقلیه و موارد مربوط به نظام وظیفه، از امکانات سایت خدمات الکترونیک انتظامی می باشد. 

نحوه ثبت نام در این سامانه را در ویدئو مشاهده نمایید 

آدرس کوتاه :