آشنایی با مرکز ارتقاء شایستگی های مهارتی دانشجویان(SCD)

آشنایی با مرکز ارتقاء شایستگی های مهارتی دانشجویان(SCD)

مرکز ارتقاء شایستگی های مهارتی (SCD) دانشگاه اراک به همت مدیریت فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی دانشگاه با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی روز 29 آبان ماه در دانشگاه اراک افتتاح گردید.

اطلاعات زیر در رابطه با معرفی این مرکز به همراه مزایا و امتیازات این مرکز برای دانشجویان می باشد:

SCD(مرکز ارتقاء شایستگی های مهارتی دانشجویان) چیست؟ (student competencies development )

پیش از تعریف SCD باید با مفاهیم زیر آشنا شد.

1-آموزش فنی و حرفه ای غیر رسمی:

آموزش فنی و حرفه ای غیر رسمی به آموزش هایی اطلاق میشود که ساماندهی آنها به عهده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بوده و میتواند فرد را برای انجام وظایف شغلی، مهارت های کاری ، مهارت های زندگی و مهارت های مرتبط با توسعه فرهنگی و اجتماعی ، حرفه و کسب و کار در حوزه های صنعتی ، خدماتی ، کشاورزی ، فرهنگ و هنر و فناوری های راهبرد نوین آماده نماید و یا توانایی شغلی وی را در انجام این فعالیت ها افزایش دهد.

 

2-گواهی نامه مهارت فنی و حرفه ای:

سندی که پس از بررسی معیارهای استانداردهای آموزشی مشخص شده توسط سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور به قبول شدگان در آزمون اعطا و احراز شغل شایستگی مربوط به هر حرفه را تاید میکند.

مدارک فنی و حرفه ای به علت دارا بودن کد ملی آموزش شغل، بین المللی بوده و در سایر کشور ها نیز معتبر است و به رسمیت شناخته میشوند و قابل ترجمه رسمی هستند.این مدارک به علت دارا بودن کد بین المللی در سازمان جهانی کار (ILO) در 186 کشور دنیا معتبر می­باشند. همچنین در شرایطی با داشتن این مدارک می­توان برای دریافت تسهیلات از بانک­ها اقدام نمود.

 

مرکز جوار مستقر در دانشگاه دولتی: به کارگاه یا مرکزی (دولتی) اطلاق می شود که درون دانشگاه­ها و یا پژوهشگاه­های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر بوده و دوره­های آموزشی مهارتی مناسب با سرفصل­های درسی دانشجویان رشته های تحصیلی آن دانشگاه را  به منظور توانمند سازی و ایجاد مهارت های لازم جهت احراز شغل، حرفه و کسب و کار ارایه می­دهد که مرکز SCD یکی از این نوع مراکز است.

آدرس کوتاه :