اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

اطلاعات مورد نیاز داوطلبان آزمون مرحله دوم دکتری تخصصی سال 1395

اطلاعات مورد نیاز داوطلبان آزمون مرحله دوم دکتری تخصصی سال 1395

بدینوسیله اطلاعات مورد نیاز داوطلبان در فایل پیوست جهت دانلود تقدیم می گردد.

این فایل شامل موارد زیر است:

1- اطلاعیه دانشگاه اراک در خصوص زمان برگزاری آزمون کتبی –زمان برگزاری آزمون مصاحبه و حد نصاب لازم رشته ها

2- فرم نحوه ارزیابی داوطلبان در زمان مصاحبه

3- فرم مشخصات فردی داوطلبان

برای مشاهده فایل کلیک فرمایید


دانشکده ها

ویدیو ها