اطلاعیه اسکان دانشجویان نیمسال 991

اطلاعیه اسکان دانشجویان نیمسال 991

جهت مشاهده اطلاعیه اینجا کلیک کنید.

 

جهت مشاهده شیوه نامه ثبت نام در سایت صندوق رفاه دانشجویان جهت اسکان در خوابگاه های دولتی اینجا کلیک کنید.

آدرس کوتاه :