اطلاعیه اعلام بازه زمانی توزیع فرم تمدید میهمان و انتقال نیمسال 4002

اطلاعیه اعلام بازه زمانی توزیع فرم تمدید میهمان و انتقال نیمسال 4002

اطلاعیه  اعلام بازه زمانی توزیع فرم تمدید میهمان و انتقال نیمسال 4002                       

دانشجویان گرامی که درخواست نقل و انتقالات خود را قبلا در سامانه سجاد اردیبهشت ماه 1400 ثبت نموده بودند ، برای دریافت و تکمیل فرم تمدید میهمان و انتقال (پس از 4 نیمسال میهمان) خروج از دانشگاه اراک ، از مورخ 1400/10/10 لغایت 1400/10/30 به اداره کل آموزش – خدمات آموزشی مراجعه نمایند . تاکید می گردد در نیمسال دوم درخواست میهمان جدید برای خروج از دانشگاه اراک پذیرفته نمی شود .

همچنین متقاضیان میهمان نیمسال اول1401 (مهر ماه1401)  لزوما می بایست در سامانه جامع امور دانشجویان سجاد اردیبهشت ماه 1401 ثبت درخواست نمایند .