اطلاعیه انتخابات شورای صنفی – رفاهی دانشجویان دانشگاه اراک

اطلاعیه انتخابات شورای صنفی – رفاهی دانشجویان دانشگاه اراک

معاونت دانشجویی در نظر دارد با هدف تقویت فضای مشارکت، فراهم نمودن زمینه لازم برای مسئولیت پذیری ،  بهره مندی از ظرفیت های دانشجویی، افزایش آگاهی دانشجویان از حقوق و تکالیف دانشجویی، تقویت فرهنگ پیگیری حل مشکلات رفاهی با تعامل و از طریق مجاری قانونی اقدام به برگزاری انتخابات شورای صنفی – رفاهی دانشجویان کند

فایل های پیوست را در اینجا و اینجا مشاهده فرمایید

آدرس کوتاه :