اطلاعیه بیمه سلامت (ویژه دانشجویان اتباع خارجی)

اطلاعیه بیمه سلامت (ویژه دانشجویان اتباع خارجی)

به اطلاع دانشجویان اتباع خارجی می رساند در صورتیکه فاقد هرگونه بیمه می باشند حداکثر تا تاریخ 98/7/25 جهت تکمیل پرونده بیمه سلامت به اداره رفاه دانشجویی (آقای حسنی) واقع در ساختمان مدیریت دانشجویی مراجعه فرمایید.

آدرس کوتاه :