نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه تعطیلات تابستانی دانشگاه اراک

اطلاعیه تعطیلات تابستانی دانشگاه اراک

بنا بر تصمیم هیات رئیسه دانشگاه تعطیلات تابستانی دانشگاه اراک از تاریخ  19مردادماه لغایت 24مرداد ماه می باشد.