اطلاعیه تعطیلی دانشگاه اراک

اطلاعیه تعطیلی دانشگاه اراک

 
 
♦به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، حوزه آموزش دانشگاه (اعم از آموزش کل و آموزش دانشکده ها) از تاریخ ۳۱ تیر تا ۱۱ مرداد تعطیل می باشد. لذا دانشجویان محترم در بازه فوق برای انجام امور آموزشی خود به دانشگاه مراجعه ننمایند.
لازم به ذکر است ترم تابستانی طبق تقویم مقرر برقرار خواهد بود.
 
 
??روابط عمومی دانشگاه اراک