اطلاعیه تمدید مهلت ارزیابی کیفیت تدریس و نظر سنجی

اطلاعیه تمدید مهلت ارزیابی کیفیت تدریس و نظر سنجی

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند، مهلت ارزیابی کیفیت تدریس و نظر سنجی در مورد مدیر گروه تا روز دوشنبه شب هفته جاری مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ تمدید گردید.