اطلاعیه تکمیلی شماره 2- ثبت نام حضوری دانشجویان نوورود کارشناسی دانشگاه اراک

اطلاعیه تکمیلی شماره 2- ثبت نام حضوری دانشجویان نوورود کارشناسی دانشگاه اراک

به نام خداوند جان آفرین

تکمیلی اطلاعیه شماره 2 ثبت نام - مرحله دوم ثبت نام حضوری و تحویل مدارک :

دانشجویان گرامی پس از اتمام مرحله اول ثبت نام غیرحضوری الکترونیکی (اطلاعیه شماره 2) و دریافت پرینت نهایی پذیرش غیرحضوری  از روز شنبه مورخ 30/07/1401 برابر جدول زمانبندی و مشروح مدارک توضیح شده در اطلاعیه شماره3 که درمورخ 16/07/1401 در سایت دانشگاه اراک منتشر می شود نسبت به تحویل حضوری مدارک ثبت نامی اقدام فرمایند .

تحویل حضوری مدارک به صورت مشترک برای کلیه پذیرفته شدگان دوره های روزانه و شبانه و در هر دو نیمسال اول و دوم مقاطع کاردانی و کارشناسی (پذیرش با آزمون و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی) سال تحصیلی 1402-1401 انجام می شود .  ثبت نام قطعی منوط به انجام هر دو مرحله ثبت نام الکترونیکی و حضوری می باشد .

 

اداره کل آموزش