اطلاعیه تکمیلی مقطع کارشناسی 98 مربوط به شروع کلاس ها

اطلاعیه تکمیلی مقطع کارشناسی 98 مربوط به شروع کلاس ها

 

باسمه تعالی

اطلاعیه تکمیلی ثبت نام کارشناسی (مخصوص داوطلبینی که از طریق آزمون سراسری پذیرش شده اند)  و کارشناسی ناپیوسته آزمون سراسری 1398

 

برای اطلاع از زمان دقیق شروع کلاس ها با دانشکده مربوطه تماس حاصل فرمایید

 

پذیرفته شدگان نیمسال اول جهت دریافت برنامه کلاسی به دانشکده های مربوطه مراجعه نمایند:

  • دانشکده کشاورزی ،  داخل سایت مرکزی دانشگاه اراک (میدان شریعتی- جنب پارک امیرکبیر) تلفن تماس آموزش دانشکده: 08632771636
  • دانشکده هنر ،  داخل سایت مرکزی دانشگاه اراک (میدان شریعتی- جنب پارک امیرکبیر) تلفن تماس آموزش دانشکده: 08632771636
  • دانشکده حقوق و علوم اقتصادی : داخل سایت مرکزی دانشگاه اراک (میدان شریعتی - جنب پارک امیرکبیر) تلفن تماس آموزش دانشکده : 08632767310
  • دانشکده علوم انسانی ،  داخل سایت مرکزی دانشگاه اراک (میدان شریعتی - جنب پارک امیرکبیر) تلفن تماس آموزش دانشکده : 08632767310
  • دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، داخل سایت مرکزی دانشگاه اراک (میدان شریعتی - جنب پارک امیرکبیر) تلفن تماس آموزش دانشکده : 08632767310
  • دانشکده علوم پایه ،  میدان بسیج (  سردشت )  پردیس دانشگاه اراک تلفن تماس آموزش دانشکده  :  08634173419 -08632627028
  • دانشکده فنی مهندسی ، میدان بسیج (سردشت )  پردیس دانشگاه اراک تلفن تماس آموزش دانشکده :  08632625052
  • دانشکده علوم ورزشی ، میدان بسیج (سردشت ) پردیس دانشگاه اراک تلفن تماس آموزش دانشکده : 08634173492

شماره تماس موارد ضروری :

ثبت نام و خدمات آموزشی: 08632621360-08632621362

امور مشمولین:                  08632621364

امور مالی  :                        08632621552

اداره خوابگاه آقایان:         08634173325 

اداره خوابگاه خانم ها:       08634173440