اطلاعیه تکمیل فرم سلامت جسم

اطلاعیه تکمیل فرم سلامت جسم

 
تمامی دانشجویان جدیدالورود در مقطع کاردانی ، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا

 

 

برای تکمیل فرم سلامت جسم و انجام معاینه و دریافت کارت سلامت  از تاریخ 11 آبان لغایت 29 آبان به درمانگاه دانشگاه مرکزی مراجعه کنند.

  

آدرس کوتاه :