نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه تکمیل کارنامه سلامت روان دانشجویان

اطلاعیه تکمیل کارنامه سلامت روان دانشجویان

از دانشجویان ارجمند کلیه مقاطع تحصیلی تقاضا میشود با مراجعه به سامانه سلامت به آدرس

https://portal.saorg.ir/mentalhealth/

کارنامه سلامت روان خود را تکمیل کنند.

تکمیل این کارنامه برای کلیه دانشجویان اجباری است.