اطلاعیه حذف نیمسال بدون احتساب و حذف یک یا چند درس در نیمسال ۹۸۲

اطلاعیه حذف نیمسال بدون احتساب و حذف یک یا چند درس در نیمسال ۹۸۲

 

با توجه به موضوع آموزش مجازی و پالایش سامانه گلستان برای این موضوع و بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه تاریخ حذف نیمسال بدون احتساب و حذف یک یا چند درس در نیمسال 982 از مورخ 99/2/6 تا  99/2/20 فعال می باشد و پس از آن مورد قبول نخواهد بود. لذا دانشجویان می توانند بر اساس راهنمای موجود و از طریق سامانه گلستان اقدام نمایند.


جهت دریافت فایل راهنما یکی از لینک های پایین را انتخاب نمایید.

راهنمای حذف درس                                        راهنمای حذف ترم بدون احتساب در سنوات 

آدرس کوتاه :