نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه خروج از دانشگاه اراک به صورت میهمان و...

اطلاعیه خروج از دانشگاه اراک به صورت میهمان و...

 

 

قابل توجه متقاضیان خروج از دانشگاه اراک به صورت میهمان ، تمدید میهمان ، انتقال دائم ، انتقال توام با تغییر رشته

و تغییر رشته داخلی درون دانشگاهی  در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

  • دانشجویان متقاضی میهمان ، تمدید میهمان و انتقال دائم :
  •  از مورخ 1/2/1401 لغایت 31/2/1401  به سامانه جامع امور دانشجویان وزارت علوم به آدرس: http://portal.saorg.ir  مراجعه و نسبت به ثبت نام در سامانه سجاد اقدام و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از قسمت خدمات سازمان ، درخواست خود را ثبت نمایند.  بدیهی است فقط تقاضاهای مندرج در سامانه بررسی می گردد و به درخواست های فیزیکی در این خصوص ترتیب اثر داده نخواهد شد مگر در مواردی که برابر مستندات ، مورد تأیید و تصویب کمیسیون موارد خاص دانشگاه اراک قرار گیرد .

یادآوری :

  • برابر آیین نامه نقل و انتقالات ، دانشجویان در اولین درخواست فقط مجاز به ثبت درخواست میهمان در سامانه می باشند . ثبت دروس میهمان در سامانه سجاد باید کاملاً منطبق با سرفصل دروس رشته مربوطه دردانشگاه اراک و با رعایت پیشنیاز و سقف واحدهای مجاز و با مشورت و تأیید استاد راهنما و مدیر گروه مربوطه صورت پذیرد تعداد واحد و عنوان دروس می بایست دقیقاً در هر دو دانشگاه یکسان باشد . پس از ثبت درخواست و بررسی دانشگاه های مبدأ و مقصد نتایج در نیمه اول شهریور ماه در سامانه برای متقاضیان قابل روئیت می باشد . در صورت موافقت دانشگاه مقصد ، دانشجو ملزم است نیمسال 4011 را در دانشگاه مورد تقاضا انتخاب واحد نماید. دانشجویان میهمان دوره روزانه در سنوات میهمانی ملزم به پرداخت شهریه در دانشگاه مقصد بوده و دانشجویان دوره شبانه نیز علاوه بر پرداخت شهریه ثابت در دانشگاه مبدا ، مبلغ کامل شهریه ثابت و متغیر را نیز به دانشگاه مقصد پرداخت می نمایند . کلیه دانشجویانی که توسط دانشگاه مقصد برای خروج قطعی مورد تایید قرار می گیرند ملزم به ثبت درخواست میهمان و دروس مورد تقاضا در پیشخوان سامانه گلستان دانشگاه اراک و ارائه پرینت فرم میهمان تایید شده و به ثبت دبیرخانه رسیده به دانشگاه مقصد در زمان انتخاب واحد می باشند.

 

  • ثبت تقاضای انتقال دائم در پایان 4 نیمسال میهمانی متوالی در صورت انطباق کامل عنوان رشته ، دوره تحصیلی و نحوه پذیرش دانشجو (با آزمون/ سوابق تحصیلی ) در سامانه سجاد قابل ثبت و بررسی می باشد. بدیهی است درخواست های انتقال قبل از گذرانیدن حداقل چهار نیمسال میهمان متوالی از گردش سامانه حذف می شود.

 

  • تقاضای میهمان دائم  به دلیل ایجاد مشکلات عدیده در فراغت از تحصیل دانشجویان ،  بدون بررسی از گردش سامانه حذف می شود.

 

  •   دانشجویان متقاضی تغییر رشته داخلی و انتقال توأم با تغییر رشته:
  • با حصول اطمینان از قبولی در کد رشته مورد تقاضا ، از مورخ  04/2/1401 لغایت 31/02/1401 با شماره های 32621362-32621360  اداره خدمات آموزشی تماس حاصل فرمایند.                                                                                                                                                                          اداره کل آموزش