اطلاعیه خروج وسایل شخصی از خوابگاه (برادران)

اطلاعیه خروج وسایل شخصی از خوابگاه (برادران)

به اطلاع دانشجویان محترم خوابگاه های دولتی (برادران) می رساند، جهت خارج کردن وسایل شخصی خود از تاریخ 99/11/11 لغایت 99/11/15 از ساعت 8 الی 14 به خوابگاه های شهید رضایی و امیرکبیر مراجعه نمایند.

تاریخ مراجعه خواهران متعاقبا اعلام خواهد شد. 

آدرس کوتاه :