اطلاعیه خوابگاه ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی

اطلاعیه خوابگاه ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی که طبق اطلاعیه شماره 4  معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اراک جهت آموزش حضوری نیاز به استفاده از تسهیلات خوابگاهی دارند میرساند،  مقتضی است از روز یک شنبه 21/01/1401 تا تاریخ 27/01/1401 نسبت به ثبت نام در سامانه اسکان خوابگاه دانشجویی به نشانی     eskan.araku.ac.ir  http://  اقدام نمایند.
ارائه گواهی تزریق سه  دوز واکسن هنگام ورود به خوابگاه الزامی است ودر صورت عدم تزریق واکسن می بایست مستندات پزشکی مرتبط ارائه گردد.
زمان ثبت نام سایر دانشجویان در سامانه اسکان متعاقبا" در اطلاعیه ها ی بعدی اعلام خواهد شد.


                                             اداره خوابگاههای دانشجویی

آدرس کوتاه :