اطلاعیه دانشجویان - اطلاعیه شماره 1 ثبت نام در جشن دانش آموختگی سال تحجصیلی 97-96

اطلاعیه دانشجویان - اطلاعیه شماره 1 ثبت نام در جشن دانش آموختگی سال تحجصیلی 97-96

به اطلاع می رساند ثبت نام در جشن دانش آموختگی سال تحصیلی 97-96 از روز سه شنبه مورخ 97/5/2 آغاز می گردد.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا در اطلاعیه های بعدی اعلام می گردد.

آدرس کوتاه :