اطلاعیه دانشجویان - اطلاعیه طرح سلامت

قابل توجه تمامی دانشجویان جدیدالورود در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

برای تکمیل فرم سلامت جسم و ثبت نام در سایت کارنامه سلامت باید به آدرس لینک مراجعه کرده و ثبت نام کرد وپرینت کدرهگیری را به مسئول درمانگاه روز ثبت نام تحویل دهند پرکردن فرم سلامت جسم اجباری بوده و درغیر این صورت ثبت نام دانشجو در دانشگاه اراک بامشکل مواجه خواهد شد. لازم به ذکر است فرم سلامت جسم 4صفحه است که تمامی 4 صفحه توسط دانشجو باید تکمیل گردد.

جهت دسترسی به فرم کلیک نمایید.

آدرس کوتاه :