اطلاعیه دانشجویان - انجام امور مربوط به کمیسیون از طریق سامانه سجاد

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند از تاریخ 97/9/20 امور مربوط به کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه، استان و مرکزی (سازمان امور دانشجویان) از طریق سامانه جامع امور دانشجویی (سامانه سجاد) به آدرس https://portal.saorg.ir انجام می پذیرد و به هیچ عنوان امور مربوط به کمیسیون بررسی موارد خاص به صورت حضوری انجام نمی پذیرد.

آدرس کوتاه :