اطلاعیه دانشجویان - برگزاری سومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار

اطلاعیه دانشجویان - برگزاری سومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار

سومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار (فرآیند انتخاب دانشجوی نمونه شاهد و ایثارگر در سطح منطقه و کشور ) برگزار می گردد :
دانشجویان شاهد و ایثارگر دارای سهمیه های ظرفیت 25% مشمول تا مورخ 10/10/97 فرصت دارند فرم های تمکیل شده درخواستی را به دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر واقع در طبقه همکف ساختمان دکتر قریب سایت پردیس سردشت دانشگاه تحویل نمایند.
و همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر ستاد امور شاهد و ایثارگر و یا با شماره  32621030-086 تماس حاصل فرمایید.
"دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه اراک "
با آرزوی توفیق الهی