اطلاعیه دانشجویان - شماره تماس های جدید اداره کل آموزش

با سلام و احترام

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جهت تماس با اداره کل آموزش با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

مسئول دفتر اداره کل آموزش 08632621350

مدیر کل آموزش 08632621352

معاون مدیر کل آموزش 08632621354

کارشناس موسسات غیر انتفاعی 08632621356

کارشناس خدمات آموزش 08632621360

اداره امتحانات 08632621370 - 08632621372

مسئول اداره دانش آموختگان 08632621384