اطلاعیه درخواست نقل و انتقالات و تغییر رشته داخلی نیمـــسال 4021 مقــــطــــع کـــارشــــناســــی

اطلاعیه درخواست نقل و انتقالات و تغییر رشته داخلی نیمـــسال 4021 مقــــطــــع کـــارشــــناســــی

قابل توجه متقاضیان خروج از دانشگاه اراک به صورت میهمان ، تمدید میهمان ، انتقال دائم ، انتقال توام با تغییر رشته

و تغییر رشته داخلی درون دانشگاهی  در نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402

  • دانشجویان متقاضی میهمان ، تمدید میهمان و انتقال دائم :

          از مورخ 1/2/1402 لغایت 31/2/1402  به سامانه جامع امور دانشجویان وزارت علوم به آدرس: http://portal.saorg.ir  مراجعه و نسبت به ثبت نام در سامانه سجاد اقدام و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از قسمت خدمات سازمان ، درخواست خود را ثبت نمایند.  بدیهی است در دانشگاه اراک و دانشگاه های مقصد فقط تقاضاهای مندرج در سامانه بررسی می گردد و به درخواست های فیزیکی در این خصوص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

یادآوری :

  • برابر آیین نامه نقل و انتقالات ، دانشجویان در اولین درخواست فقط مجاز به ثبت درخواست میهمان در سامانه می باشند . ثبت دروس میهمان در سامانه سجاد باید کاملاً منطبق با سرفصل دروس رشته مربوطه دردانشگاه اراک و با مشورت استاد راهنما و مدیر گروه مربوطه صورت پذیرد ، تعداد واحد و عناوین دروس می بایست دقیقاً در هر دو دانشگاه یکسان باشد . پس از ثبت درخواست و بررسی دانشگاه های مبدأ و مقصد ، نتایج در نیمه اول شهریور ماه در سامانه برای متقاضیان قابل رویت می باشد در صورت درج موافقت ، دانشجو ملزم است نیمسال 4021 را در دانشگاه مورد تقاضا انتخاب واحد نماید. دانشجویان میهمان دوره روزانه در سنوات میهمانی موظف به پرداخت شهریه در دانشگاه مقصد می باشند . کلیه دانشجویانی که درخواست آنها توسط دانشگاه مقصد مورد تایید قرار می گیرد ملزم به ثبت درخواست میهمان نیمسال 4021 و دروس مورد تقاضا در پیشخوان سامانه گلستان دانشگاه اراک و ارائه پرینت فرم میهمان تایید شده به دانشگاه مقصد در زمان انتخاب واحد می باشندکلیه مراحل انجام فرم مذکور غیرحضوری بوده و نیازی به مراجعه به دانشگاه اراک نمی باشد. پذیرفته شدگان نیمسال 4021 در صورت تمایل به تمدید میهمان برای نیمسال دوم ، می بایست پیشخوان میهمانی سامانه گلستان را برای نیمسال 4022 تکمیل نمایند.                                            
  • تقاضای انتقال دائم در پایان 4 نیمسال میهمانی در صورت انطباق کامل عنوان رشته ، دوره تحصیلی و نحوه پذیرش دانشجو (با آزمون/ سوابق تحصیلی ) در سامانه سجاد قابل ثبت و بررسی می باشد. بدیهی است درخواست های انتقال قبل از گذرانیدن حداقل چهار نیمسال میهمان متوالی از گردش سامانه حذف می شود.
  • تقاضای میهمان دائم  به دلیل ایجاد مشکلات عدیده در فراغت از تحصیل دانشجویان ،  بدون بررسی از گردش سامانه حذف می شود.
  •   دانشجویان متقاضی تغییر رشته داخلی و انتقال توأم با تغییر رشته:
  • با حصول اطمینان از قبولی در کد رشته مورد تقاضا ، جهت تکمیل فرم درخواست از مورخ  04/2/1402 لغایت 31/02/1402 به اداره خدمات آموزشی واقع در طبقه اول ساختمان دکتر قریب مراجعه فرمایند.                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                                                 اداره کل آموزش دانشگاه اراک

 

آدرس کوتاه :