اطلاعیه درخواست وام‌ ضروری و ودیعه مسکن(مختص دانشجویان روزانه) نیمسال دوم تحصیلی 1403-1402

اطلاعیه درخواست وام‌ ضروری و ودیعه مسکن(مختص دانشجویان روزانه) نیمسال دوم تحصیلی 1403-1402

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند سامانه یکپارچه‌ صندوق رفاه دانشجویان برای ثبت درخواست وام به شرح ذیل فعال گردیده است:

نوع وام

تاریخ شروع درخواست توسط دانشجو

آخرین‌مهلت درخواست وام توسط دانشجو

ودیعه مسکن متأهلی

01/02/1403

11/02/1403

ضروری

1403/02/01

1403/02/15

 

 

دانشجویان متقاضی وام‌های مذکور می‌بایست ضمن مطالعه‌ی دقیق فایل راهنما، به سامانه یکپارچه‌ صندوق رفاه دانشجویان به آدرس https://refah.swf.ir مراجعه نموده و نسبت به ثبت درخواست‌ وام خود اقدام نمایند.

 دانشجویان می‌بایست نخست پس از ثبت‌نام دقیق در سامانه و بارگذاری مدارک خود طبق فایل راهنما، نسبت به تحویل مدارک به مسئولین ثبت وام دانشکده مربوطه اقدام نمایند.  لازم به ذکر است به دلیل محدود بودن اعتبارات وام، تاریخ ثبت تقاضا و تکمیل مدارک در سامانه و تحویل اصل مدارک به کارشناسان ثبت وام دانشکده، اولویت پرداخت وام بوده و در صورت اتمام اعتبارات هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه دانشگاه نخواهد بود.

http://araku.ac.ir/documents/28566/24d65e21-48f5-4d24-9056-e0566b65a916

http://araku.ac.ir/documents/28566/60f47ec1-878f-4b0d-8151-37bee4c01422

http://araku.ac.ir/documents/28566/44228dcf-fa29-4b94-88a2-a6d3a5bee782

http://araku.ac.ir/documents/28566/0ad08ac1-cb8d-4146-876f-8857392d2b7a

http://araku.ac.ir/documents/28566/c699adae-d52d-451c-8eef-ef2fd396d0f6

آدرس کوتاه :