اطلاعیه درخواست وام مسکن نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

اطلاعیه درخواست وام مسکن نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

    بدینوسیله به اطلاع دانشجویان متقاضی وام مسکن  در نیمسال اول  تحصیلی  1400-1399       می رساند؛ به منظور بهره مندی از این وام تا تاریخ 11/09/99 مهلت دارند مطابق فرآیند صفحه بعد (با توجه به وضعیت دانشجو در بخش های چهارگانه) نسبت به ثبت درخواست خود درپورتال دانشجویی صندوق رفاه  اقدام نموده ، سپس تصویر واضح و با کیفیت مدارک مربوط به این وام را از طریق ایمیل اداره رفاه دانشگاه اراک به آدرس swfaraku@Gmail.com   ارسال نمایند.

توجه1: دانشجویانی که در تحصیل فعلی خود تاکنون وام نگرفته اند، باید قبل از درخواست وام مطابق بخش اول در فرآیند صفحه بعد اقدام به تشکیل پرونده نمایند.

توجه2: درخواست وام به منزله پرداخت وام نیست  و در صورت تأمین اعتبار از سوی صندوق رفاه و یا بانک عامل طرف قرارداد با صندوق قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره1- وام مسکن به دانشجویی که آخرین نیمسال تحصیلی مجاز خود را می گذراند تعلق نمی گیرد.

تبصره2- وام مسکن به دانشجوی متأهلی تعلق می گیرد که ساکن خوابگاه نبوده و مسکن اجاره ای در اختیار داشته باشد و اجاره نامه او دارای کدرهگیری از دفاتر مشاور املاک  نیز باشد.

تبصره3- بازپرداخت این وام به صورت یکجا پس از اتمام سنوات مجاز تحصیل خواهد بود.

مدارک درخواست وام:

  1. فرم وام ودیعه مسکن
  2.  اجاره نامه دارای کد رهگیری
  3. مدارک مربوط به تأهل(صفحه اول تا پنجم عقدنامه - کپی شناسنامه و کارت ملی همسر)
  4. سند تعهدنامه به همراه گواهی کسر از حقوق ضامن و آخرین حکم کارگزینی ضامن.

 

نکته مهم: متقاضیان این وام موظفند به محض شروع به کار بخش های اداری دانشگاه اصل مدارک را به اداره رفاه دانشجویی تحویل نموده و یا به آدرس مندرج ذیل صفحه بعد پست نمایند .بدیهی است اسامی افرادی که اصل مدارک را تحویل اداره رفاه ننمایند از لیست پرداخت حذف خواهد شد

 

 

آدرس کوتاه :